Kompleksi Hibrid Urban në Prishtinën e Re

Ivestitor KLUB INVEST, projektuar nga ne në bashkpunim me Arttech Studio. Kompleksi me funksione banimi dhe afarizëm, organizohet përreth bulevardit dhe hapësirave gjelbruese terrasore. Objektiva kryesore ishte nje kompleks dinamik, dhe kjo është arritur përmes gjeometrive të objekteve, gjelbërimit që do të ndrroj pamje gjatë tërë vitit, ndriqimit natyral, dhe paneleve levizëse/dinamike, detalet e së cilës janë të inspiruara nga trashëgimia kulturore e qytetit.

Formësimi i kompleksit është inspiruar nga morfologjia e lokacionit/kodrinës ku ky kompleks do te zë vend; duke formesuar “kodra artificiale” përgjatë së cilave janë vendosur terracier me oborre private!